Pouzdani i pristupačni

Hiljade klijenata širom sveta uživa u izuzetnoj pouzdanosti i nenadmašnoj vrednosti namenskih servera koje nudi phoenixNAP. Omogućavamo vam podršku 24 časa, svakog dana u godini, kroz razmenu instant poruka, garantovano vreme odgovora podrške u roku od 20 minuta, 100% dostupnost mreže, neverovatne cene i 15 TB besplatnog saobraćaja (u zavisnosti od lokacije servera). Budite uvereni da mi svoja obećanja ispunjavamo.

Serveri u Beogradu

Brzo podešavanje servera na jednom od najvećih čvorišta u jugoistočnoj Evropi. Beogradska lokacija nudi velike brzine prema zemljama u okruženju kao i garanciju za 100% dostupnost mreže.

 • Jedna od najpovezanijih lokacija u regionu
 • Provera identiteta preko više faktora
 • Moderna rešenja za hlađenje
 • Prenos podataka do Finiksa i Ešburna
 • Mogućnost plaćanja u više valuta
 • N+2 napajanja
 • Sistemi za video nadzor sa detektorom pokreta

SVAKA LOKACIJA ZA SERVERE UKLJUČUJE:

 • 100% dostupnost mreže i napajanja
 • Zaštitu mreže od DDoS-a
 • 00-24 časa dostupno osoblje NOC-a i inžinjeri
 • 00-24 časa obezbeđenje na licu mesta
 • Podešavanje servera u roku od 4h
 • Kompletna mreža zasnovana na 10Gbps Brocade® opremi
 • Zamena hardvera u roku od 4h
 • Premijum link ka natprovajderima

Carrier Network Map

Spremni ste da postavite infrastrukturu?